Jan 28, 2014

ప్రేమాభిషేకం

గాత్రం: బాలు,సుశీల
సాహిత్యం: దాసరి నారాయణరావునాగేశ్వరరావుకి అశ్రునివాళి

పల్లవి:

దేవి మౌనమా శ్రీదేవి మౌనమా
దేవి మౌనమా శ్రీదేవి మౌనమా
నీకై జపించి జపించి తపించి తపించు భక్తుని పైన
దేవి మౌనమా శ్రీదేవి మౌనమా
దేవి మౌనమా శ్రీదేవి మౌనమా

చరణం1:

మౌనభంగము మౌనభంగము భరియించదు ఈ దేవి హృదయము
ప్రేమపాఠము ప్రేమపాఠము వినకూడదు ఇది పూజా సమయము
దేవి హృదయము విశాలము భక్తునికది కైలాసము
హే దేవి హృదయము విశాలము భక్తునికది కైలాసము
కోరిక కోరుట భక్తుని వంతు
అడగక తీర్చుట దేవత వంతు
ధూపం వేయుట భక్తుని వంతు
పాపము మోయుట దేవుని వొంతు
పాపానికి మోక్షం ధూప దర్శనం
ఈ ప్రాణికి మోక్షం నామస్మరణం నీ నామస్మరణం

దేవి దేవి దేవి కోపమా శ్రీదేవి కోపమా
దేవి కోపమా శ్రీదేవి కోపమా
నీకై జపించి జపించి తపించి తపించు భక్తుని పైన
దేవి కోపమా శ్రీదేవి కోపమా
దేవి కోపమా శ్రీదేవి కోపమా

చరణం2:

స్వామి విరహము అహొరాత్రము
చూడలేదు నీ దేవి హృదయము
దేవి స్తోత్రము నిత్య కృత్యము
సాగనివ్వదు మౌనవ్రతము
స్వామి హృదయం ఆకాశము దేవికి మాత్రమే అవకాశము
స్వామి హృదయం ఆకాశము దేవికి మాత్రమే అవకాశము
అర్చన చేయుట దాసుని వంతు
అనుగ్రహించుట దేవత వంతు
కోపం తాపం మా జన్మ హక్కు
పుష్పం పత్రం అర్పించు మొక్కు
నా హృదయం ఒక పూజా పుష్పం
నా అనురాగం ఒక ప్రేమ పత్రం నా ప్రేమ పత్రం

దేవి దేవి దేవి మౌనమా శ్రీదేవి మౌనమా
దేవి మౌనమా శ్రీదేవి మౌనమా
నీకై జపించి జపించి తపించి తపించు భక్తుని పైన
దేవి మౌనమా శ్రీదేవి మౌనమా
దేవి మౌనమా శ్రీదేవి మౌనమా


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

No comments: